Sản phẩm

STAR ALGAE LÀ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DO CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAGRON SỞ HỮU

Star Algae là một nhãn hiệu các dòng sản phẩm được sở hữu bởi công ty cổ phần Solagron. Hiện tại, 4 loài vi tảo chính đang được sản xuất và cung cấp cho các đối tượng nuôi thủy sản, bao gồm:

Một nguồn dinh dưỡng giàu protein và các axit béo cho ấu trùng cá, nhuyễn thể và luân trùng.

Một nguồn dinh dưỡng giàu protein và các axit béo cho ấu trùng cá, nhuyễn thể và luân trùng.

Một nguồn dinh dưỡng giàu protein và các axit béo cho ấu trùng tôm và nhuyễn thể.

Một nguồn dinh dưỡng giàu protein và các axit béo cho ấu trùng tôm và nhuyễn thể.

Một nguồn dinh dưỡng giàu protein và các axit béo cho ấu trùng tôm và nhuyễn thể.