NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ở giai đoạn đầu, Solagron tập trung cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu thông qua vi tảo cô đặc tươi sống Star Algae  (Chlorella 1, Haemato, Thalas 20, Chlorella 1, Chaeto 100, Iso 100 và Nanno 5) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công nghiệp nuôi trồng thủy sản đang tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam.

Các dòng vi tảo giàu hàm lượng dinh dưỡng Star Algae được đóng gói dưới dạng thức ăn tươi sống để bổ sung cho ấu trùng tôm giống, cá giống, luân trùng và nhuyễn thể giống. Đồng thời, là nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi. Vi tảo được xem là nguồn thức ăn tự nhiên và thân thiện với môi trường, chứa nhiều thành phần có khả năng ức chế vi sinh vật có hại trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt giai đoạn ấu trùng. 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Vi tảo tươi sống rất  quan trọng trong sản xuất tôm giống từ giai đoạn Nauplii đến Postlarvae (10-15 ngày), đặc biệt không thể thiếu ở các giai đoạn Zoea 1,2,3. Star Algae được cô đặc ở mật độ cao, gấp hơn 100 lần so với tảo bình đang áp dụng ở các trại sản xuất giống. Ngoài ra, các trang trại sản xuất giống khác như hàu, nghêu, ốc hương, cá biển, cá nước ngọt cũng đang là nhóm khách hàng tiềm năng.