HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH TÔM VIỆT NAM – VIETSHRIMP TẠI CẦN THƠ_2021

Hình 1. Lễ khai mạc hội chợ triễn lãm quốc tế ngành Tôm

Hình 2. Gian hàng của Solagron tại hội chợ

Hình 3. Các dòng sản phẩm vi tảo Star Algae cho nuôi Tôm công nghiệp

Hình 4. Các dòng thalas và cheato cho sản xuất tôm giống tại Việt Nam

Solagron Team

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Other post