SOLAGRON THAM GIA HỘI THẢO VÀ TRIỄN LÀM QUỐC TẾ: KINH TẾ ĐẠI DƯƠNG BỀN VỮNG VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU_2022

Hình 1. Hội thảo “Kinh tế Đại dương Bền vững và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” tại Hà Nội

Hình 2. Phối cảnh nhà máy sản xuất vi tảo Star Algae

Hình 3. Khách hàng thăm quan gian hàng của Solagron tại triễn lãm

Hình 4. Các dòng vi tảo cô đặc cho thủy sản (Chlorela, Nanno, Thalas, Chaeto và Iso)

Hình 5. Các dòng sản phẩm dạng bột cho thủy sản và người (Nanno và Chlorella)

Solagron Team

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Other post