Dự án: Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời SOLAGRON (old)

Địa điểm Long Sơn – Cầu Ngang – Trà Vinh
Diện tích 42.28 ha
Chủ đầu tư Công ty TNHH Solagron
Thời gian 5 tháng
Ghi chú

 

Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế:

Sản xuất, lắp đặt kết cấu thép, Thi công hạng mục móng nền…


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Other post